styleboston Fresh Face Party | Boston Magazine

BostonMagFreshFaces

Boston Magazine Features Party Pics from the styleboston Fresh Face at the Liberty Hotel

Photography by Lisa Richov.


CherylClarksonatStylebostonFreshFaces
 

FRESH FACE PartyPic FRESH FACE PartyPic2

FRESH FACE PartyPic3
Follow Me